Rulleskiløype/Lysløype

Løypa er 10 km med forskjellige lengder på rundene. Banen er over 4 meter bred og har en høydeforskjell på 98 meter. Traseen er variert og bør passe både eliteutøvere, barn og turløpere